Turvallisuusluvat

Läpivalaisulaitteen käyttäjällä tulee olla STUK:n myöntämä turvallisuuslupa, joka pitää olla voimassa laitteen luovutushetkellä. Lisätietoja osoitteesta www.stuk.fi.

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Tarkemmin STA:n käyttämisestä on kerrottu ionisoivasta säteilystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1034/2018) 17 § ja 18 §.

Lista säteilyturvallisuusasiantuntijoista löytyy osoitteesta:

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilyn-kayton-aloittaminen/hyvaksynnat-ja-patevyyden-toteamiset/sateilyturvallisuusasiantuntijana-toimivat

 

 

Tarvitsetko apua?

Voit aina olla yhteydessä meihin, kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua mielellään.
Ota yhteyttä