Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951
Nostaminen-Ergonomia 1

Hyvä nostamisen ergonomia

Ergonominen nostaminen on panostus koko yrityksen toimintaan. Kun ergonomia on kunnossa, nostat yrityksen tuotannon tehokkuutta ja parannat työntekijöiden hyvinvointia. Hyvä ergonomia auttaa työntekijöitä pysymään työkykyisinä pidempään aloilla, joissa työ on fyysisesti kuormittavaa.

MAC-Nostaminen-logo

Ergonomisella nostamisella tarkoitetaan kaikkia työtä helpottavia ratkaisuja, joilla vähennät työn tuottamaa kuormitusta. Nostamisen ergonomia on työpaikalla kunnossa silloin, kun raskaat tai toistuvat nostot ja siirrot on tuettu oikean nostotekniikan ja nostolaitteiden avulla.

 

1 Ergonomia työturvallisuuslaissa

Ergonomia on vahvasti kytköksissä työturvallisuuteen. Se on kirjattu työturvallisuuslakiin (358/2002), joka velvoittaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja -olosuhteita, sekä ennaltaehkäistä ja tor­jua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja.

Työterveyslaki myös velvoittaa, että ergonomia on otettava huomioon työpisteen suunnittelussa ja käytettävissä työvälineissä. Ne on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen. Työ ei myöskään saa aiheuttaa työntekijälle terveydellistä haittaa tai vaarallista kuormitusta.

MAC-kevennin

 

2 Nosta ergonomisesti – oikea nostotekniikka

Tavaroiden nosto ja kuljetus ilman apuvälineitä pitää aina suorittaa oikeaoppisesti. Erityisesti alaselkä on erityisen altis kuormitukselle. Raskaat nostot, huono ryhti tai toistuvat huonot työasennot voivat aiheuttaa pitkäaikaista haittaa. Seurauksena voi olla liuta sairauspoissaoloja esimerkiksi välilevyn pullistumien, nivelien rappeumien tai lihasperäisten tulehduksien takia.

Oikeanlainen nostotekniikka vähentää selän kuormitusta ja pitää työasennon ergonomisena. Kun käsillä nostetaan oikein, voima tulee selän sijaan jalka- ja pakaralihaksista. Riittävän leveä haara-asento ja taakan pitäminen lähellä vartaloa auttavat pitämään tasapainon. Vältä myös taakan riuhtomista pitämällä nosto mahdollisimman tasaisena. 

Raskaiden taakkojen toistuvassa nostamisessa ja siirtämisessä pelkästään työntekijän omat voimat eivät enää riitä, vaan tarvitaan ergonomiaa lisääviä nostolaitteita.

Tutustu ergonomisiin nostolaitteisiin >>

 

3 Huono ergonomia – näin paljon yrityksesi menettää tuloja

Jos työergonomia ei ole kunnossa, se näkyy nopeasti esimerkiksi lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Raskaissa nostoissa ihmisen keho väsyy nopeasti ja on entistä alttiimpi loukkaantumiselle. Tämä aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, jotka voitaisiin helposti ehkäistä oikeiden nostoapuvälineiden ja -laitteiden käytöllä.

Sairauspoissaolot taas vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Työterveyslaitoksen mukaan yksi työntekijä on vuodessa keskimäärin 16 päivää poissa töistä sairauden takia – varsinkin teollisuuden aloilla, joissa tehdään paljon raskaita nostoja. Kun kaikkien työntekijöiden sairauspoissaolot lasketaan yhteen, voi yhteenlaskettu summa yllättää. Kuinka paljon nostamisen huono ergonomia maksaa sinun yrityksellesi sairauspoissaoloina?

Laske kuinka paljon menetät tuloja >>

 

Lataa ilmainen ergonomiaopas

ergonomiaopas uusi

Lataa Machine Toolin ilmainen ergonomiaopas ja tutustu erilaisiin ergonomisiin ratkaisuihin!

Ergonomiaan panostaminen maksaa itsensä nopeasti takasin työn tehostumisena, vähentyneinä sairauspoissaoloina ja työtapaturmien vähenemisenä. Lue ilmaisesta ergonomiaoppaasta  mm. kuinka paljon huono ergonomia maksaa yrityksellesi, sekä miten lähdet liikkeelle nostamisen ergonomian parantamisessa.

LATAA OPAS

 

4 Miten parantaa työergonomiaa – 4 ensimmäistä askelta

Toimivan työympäristön lisäksi työpaikan hyvän ergonomian tunnistaa oikein valituista nostolaitteista. Erilaisilla nostolaitteilla ja -apuvälineillä raskaasta ja toistuvasta työstä saadaan huomattavasti sujuvampaa ja turvallisempaa. Laitteiden avulla ehkäiset tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormittumista, sekä parannat työntekijöiden jaksamista.

Näin lähdet liikkeelle ergonomian parantamisessa:

  1. Kartoita lähtötilanne ja työntekijöiden tarpeet. Keskustele aluksi työntekijöiden kanssa heidän kokemuksistaan työn fyysisestä rasittavuudesta.
  2. Suunnittele muutokset. Kun sinulla on kokonaiskuva tarvittavista muutoksista, voit suunnitella miten eri työvaiheita voitaisiin parantaa – yhdessä työntekijöiden kanssa. Työtilat kannattaa aina suunnitella mahdollisimman monelle mukautuviksi.
  3. Valitse oikeat laitteet. Nostolaitteen valintaan vaikuttaa usea eri asia, kuten käyttökohde, -ympäristö, sekä nostokapasiteetti. Machine Toolin ammattilaiset auttavat sinua aina oikean nostolaitteen valinnassa.
  4. Ota sujuvasti käyttöön. Nostolaitteiden käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Autamme työntekijöiden kouluttamisessa, jotta yritys saa heti laitteista irti mahdollisimman paljon.

Jos huonoa ergonomiaa ei lähdetä parantamaan, sen vaikutuksen koko yrityksen tuotantoon voivat olla vakavat.

Tunnistatko nämä yrityksen 5 yleisintä vaivaa kun ergonomia ei ole kunnossa?

 

5 Näin valitset oikean ergonomialaiteen

Raskaat ja toistuvat nostot kannattaa aina korvata nostolaitteilla. Laitehankinta kannattaa, kun työntekijän fyy­sinen suorituskyky joutuu toistuvasti liian kovalle kuormituk­selle. Tämän huomaa usein esimerkiksi hankalista työasennoista, sekä liian raskaista ja toistuvista nostoista.

Oikeanlainen nostolaite kannattaa valita työn ongelmien ja tarpeiden mukaan. Jokainen tuotannon vaihe ja tehtävä nosto vaatii oikeanlaisen nostolaitteen, joka myös täyttää alan ergonomiastandardit. Kysy rohkeasti lisää alallesi sopivista nostolaiteratkaisuista, joiden avulla saat yrityksen työergonomian kuntoon.

OTA YHTEYTTÄ!

 

6 Machine Toolin nostolaitevalikoima

Machine Toolin laajasta valikoimasta löydät ergonomiset nostolaitteet monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Meiltä löydät esimerkiksi kuormankeventimet, nostopöydät, sähkönostimet, ja -vintturit, sekä nostoapuvälineet.

Alihankinta2017_Indeva-rullatarrain

 

1 Indevan kuormankeventimet

Indevan kuormankeventimet on suunniteltu vähentämään raskaan työn aiheuttamia rasitusvammoja ja sairauspoissaoloja. Kuormankevennin punnitsee ja tasapainoittaa kuorman painon automaattisesti, jolloin sitä voidaan ohjata ja nostaa vain sormiotteella.

Sähkökäyttöisen Indeva Liftronic -kuormankeventimen avulla siirrät taakan mihin tahansa suuntaan helposti, tarkasti ja turvallisesti. Käyttövarma ja kustannustehokas nostolaite sopii monipuolisesti käsin tehtäviin nostoihin ja materiaalinkäsittelyyn. Liftronic -kuormankevennin on suunniteltu toistuviin nostoihin ja siirtoihin jopa 320 kilon nostokapasiteetilla. 

Pinontavanuihin yhdistettävä Indeva Liftronic Mobile taas sopii tuotantotilaan, jossa kuormankeventimen pitää olla helposti siirrettävissä. Nostolaite liikkuu sinne missä sitä tarvitaan ottaen erityisesti työturvallisuuden huomioon useiden eri turvaominaisuuksien avulla.

Indevan kuormankeventimien avulla teet nostamisesta kevyesti parempaa. Kysy Machine Toolilta rohkeasti kaikista Indevan laitemahdollisuuksista!

Katso kaikki kuormankeventimet >>

 

2 Edmolift ja Hymo -nostopöydät

Nostopöytien avulla helpotat kuorman nostoa ja käsittelyä vähentämällä työntekijän fyysistä rasitusta. Nostopöytä on säädettävissä jokaiseen työhön sopivalle korkeudelle, tehden työskentelyasennosta mahdollisimman ergonomisen. Ne myös sopivat monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin ja olosuhteisiin.

Sopivaa nostopöytää valitessa kannattaa huomioida tuleva käyttötarkoitus, käsiteltävän kappaleen mittatiedot, sekä nostopöydän käyttöolosuhteet. Machine Toolin valikoimasta löydät sekä EdmoLiftin ja Hymon laadukkaat nostopöydät. Voit aina muokata nostopöydästä työhösi sopivamman lukuisten lisävarusteiden avulla.

Katso kaikki nostopöydät >>

 

3 Sähkönostimet, pylväskäännöt ja kevytnosturit

Yale ja Stahl sähkönostimilla nostat monipuolisesti erilaisissa tuotantotiloissa. Oikeaa nostinta valitessa kannattaa aina selvittää nostettavan kuorman paino, nostomatka, nostonopeus, ripustustapa, kuormitusaste, sekä päivässä ja tunnissa tapahtuvien nostojen määrä. Vakionostimien lisäksi Machine Toolilla on laaja valikoima nostimien lisävarusteita ja erikoisnostimia.

Matalarakenteiset seinä- ja pylväskääntönosturit tehostavat sähkönostimien ja muiden keventimien kanssa työskentelyä. Ne sopivat varsinkin sellaisiin tuotantotiloihin, joissa korkeus on käytettävä hyväksi mahdollisimman tehokkaasti.

Katso kaikki sähkönostimet >>

 

4 Sähkövintturit, köysipyörät ja vaijerit

Luotettavilla ja laadukkailla Yale ja Huchez sähkövinttureilla suoritat erilaiset nosto- ja vetotarpeet. Tarvittaessa asennamme vinttureihin myös pidemmän vaijerin. Myös vintturia valitessa kannattaa ottaa etukäteen selvää tuleeko laite nosto- tai vetokäyttöön, mitkä ovat siirrettävien kuormien paino, nosto- tai vetomatka, käyttöympäristö, sekä tarvittava vintturin kiinnitystapa.

Vinttureiden toimintaa voidaan tehostaa myös esimerkiksi köysipyörien ja vaijerien avulla. Erilaisilla väki- ja taittopyörillä voidaan tuplata vintturin kapasiteetti tai muuttaa vedon suunta kätevästi.

Katso kaikki sähkövintturit >>

 

5 Kivi- ja viherrakentamisen Probst-tuotteet

Paranna viherrakentamisen ergonomiaa Probstin alipainetarttujilla, sekä reunakivi- ja laattatarraimilla. Machine Toolilla on laaja valikoima tuotteita kaikkiin kivi- ja viherrakentamisen eri työvaiheisiin. Laadukkaat Probst-tuotteet on suunniteltu kestämään kovaakin työmaakäyttöä ja työntekijöiden parempi ergonomia on otettu erityisesti huomioon työvälineiden suunnittelussa.

Katso kaikki viherrakentamisen tuotteet >>

 

6 Nostoapuvälineet, ketjut ja komponentit

Nostolaitteiden toimintaa voidaan tehostaa ja helpottaa erilaisilla nostoapuvälineillä, kuten ketjuilla ja muilla komponenteilla. Machine Toolilta löydät esimerkiksi Pewagin levy-, ruuvi-, ja erikoistarraimet, sekä Pfeiferin luotettavat levytarraimet pystynostoon, levyjen kääntöön ja vaakanostoihin.

Katso kaikki nostoapuvälineet >>

 

7 Ergonomian ylläpito – nostolaitehuolto

Laadukkaatkin nostolaitteet ja -apuvälineet ovat turvallisia ja ergonomisia vain oikein käytettyinä ja huollettuina. Machine Toolin huoltotiimi hoitaa ammattitaitoisesti kaikki nostolaitteiden huolto-, tarkastus- ja muutostyöt. Autamme sinua valitsemaan oikeat ergonomialaiteratkaisut ja pidämme huota niiden säännöllisistä tarkastuksista ja huollosta.

Erilaisten nostoapuvälineiden vuosihuoltojen lisäksi teemme esimerkiksi vipu- ja käsiketjutaljojen, levytarraimien sekä ketjuyhdistelmien huolto- ja muutostyöt.

Nostolaitehuolto ja muutostyöt >>

Huollamme myös Indevan kuormankeventimien määräaikaistarkastukset laitevalmistajan suosituksien mukaan.

Indeva-huolto >>

Takaa ergonomialaitteiden turvallinen ja pitkäikäinen käyttö alkuperäisillä varaosilla. Machine Toolin valikoimasta löydät laajan valikoiman nostolaitteiden laadun takaavia varaosia.

Nostolaitteiden varaosat >>