Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Turvatarkastuslaitteistohankinnan kilpailuttaminen

Suomen Ilmailumuseo.jpg

Metallinilmaisimet ja läpivalaisulaitteet eivät ole 9.9.2017 jälkeen kuuluneet valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n puitejärjestelyiden piiriin. Tämä muutos tuo uusia haasteita valtion virastojen ja liikelaitosten turvalaitehankinnoista vastaaville.

Machine Tool järjesti perjantaina 15.9.2017 turvatarkastuslaitteiston hankintainfon, jossa alan puolueettomat asiantuntijat kertoivat kuinka turvalaitehankinnat tehdään jatkossa asiantuntevasti. Suomen Ilmailumuseossa järjestetyssä tilaisuudessa esiintyivät Finavian järjestelmäasiantuntija Kari Nurmela, yliopettaja Antti Hamari Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta sekä Suomen Turvaprojektit Oy:n asiantuntija Jan Käppi.

KariN.jpg

Kari Nurmela kertoi puheenvuorossaan mitä kaikkea Finavia ottaa huomioon tiukasti säädellyn ilmailualan turvapuolen kilpailutuksissa. Turvalaitehankintaa valmisteltaessa on taustoitettava lainsäädäntö, standardit, kansainväliset ja kansalliset suositukset, alan järjestöjen suositukset ja viranomaishyväksynnät. Näiden puitteissa voidaan määritellä tarvittavan laitteiston ominaisuudet.

Nurmela antoi myös vinkkejä hankintamenettelyn eri vaiheisiin tarjouspyynnön luonnostelusta tarjouksien arviointiin ja lopulliseen sopimukseen. Esimerkkinä hän mainitsi kuinka tarjouksien arvioinnissa on kriteerien täyttymisen lisäksi muistettava ottaa huomioon välittömät ja välilliset kustannukset. Lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi laitteiston huolto ja varaosat sekä käyttökoulutus.

Antti Hamari.jpg

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Antti Hamarin esityksen aiheena olivat standardit ja miksi niitä tarvitaan. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi standardit auttavat määrittämään yhtenäiset laatuvaatimukset eri toimipaikkojen laitteistoille sekä mahdollistavat eri laitevalmistajien laitteiden vertailun. Yhtenäisempi turvalaitekanta tuo myös kustannussäästöä laitteiden keskitetyissä käyttökoulutuksissa. Turvalaitehankintoja kilpailuttaessa standardit takaavat, että tarjouspyyntöihin saadaan vertailukelpoisia tarjouksia.

JanKäppi2.jpg

Ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttäminen laitehankinnoissa oli aiheena turvalaiteasiantuntija Jan Käpin puheenvuorossa.

Käpin mukaan tärkeimmät lähtötiedot tarjouspyyntöä laatiessa ovat käyttötarkoitus ja -kohde, sekä mitä laitteella halutaan löytää. Perustietojen pohjalta voidaan lähteä tarkentamaan laitetyyppiä, tarvittavia ominaisuuksia ja mahdollisia lisätoimintoja. Ilman tarkkoja kriteerejä laadituissa tarjouspyynnöissä on riskinä päätyä hankkimaan laitteita, jotka eivät vastaakaan todellista tarvetta.

Turvalaiteasiantuntijoiden kokemus eri laitevalmistajista ja heidän tuotteistaan auttaa laitteiden vertailussa ja niiden käyttötarkoitukseen sopivuuden arvioinnissa. Asiantuntija osaa myös ottaa huomioon turvalaitteen huoltotarpeen ja ylläpidon kustannukset.