Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Turvatarkastuslaitteiden käyttöön liittyvät koulutukset

Säteilyturvakoulutus-1.jpgTurvatarkastuslaitteiston hankintaan kuuluu myös koulutuksia, jotka kaikki saat kätevästi kauttamme laitehankinnan yhteydessä.

Jos olet hankkimassa vain metallinilmaisinporttia, käyttöönottoon riittää pelkkä laitetoimittajan antama käyttökoulutus. Läpivalaisulaitehankinnassa suosittelemme myös kuvantulkintakoulutusta, jossa opetellaan löytämään epäilyttäviä kohteita läpivalaisukuvista.

Läpivalaisulaitteen käyttöön tarvitaan lisäksi toimipaikkakohtainen turvallisuuslupa, jonka myöntää Säteilyturvakeskus STUK. Mikäli lupaa ei ole, tulee yrityksen nimittää vastaava johtaja, jonka pitää suorittaa STUK:n hyväksymä säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan koulutus. Todistus suoritetusta koulutuksesta lähetetään STUK:lle yhdessä turvallisuuslupa-anomuksen kanssa. Turvallisuusluvan on oltava voimassa ennen läpivalaisulaitteen käyttöönottoa.

 

Laitteen käyttökoulutus

Machine Toolissa laiteasennukseen ja -hintaan kuuluu käyttökoulutus, jonka pitävät omat, laitevalmistajien kouluttamat ja valtuuttamat huoltoteknikkomme. Asennuksen jälkeen käymme asiakkaan kanssa läpi kaikki laitteen käytön kannalta oleelliset toiminnot. Näin varmistamme, että käyttö sujuu hyvin jo alusta alkaen.


Läpivalaisulaitteen kuvantulkintakoulutus

Läpivalaisulaitehankinnan yhteydessä kannattaa kauttamme tilata myös yhden päivän kuvantulkintakoulutus. Mikäli käyttäjillä ei ole aiempaa kokemusta kuvantulkinnasta, antaa tämä koulutus erinomaiset eväät läpivalaisulaitteen ammattitaitoiseen käyttöön. Kokeneemmille käyttäjille koulutus toimii mainiona kertauskurssina. Tämän koulutuksen järjestää pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Suomen Turvaprojektit Oy joko toimitiloissaan Vantaalla tai asiakkaan omissa tiloissa.


Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus

Välitämme myös Suomen Turvaprojektien säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan koulutusta. Koulutuksessa perehdytään STUK:n vaatimusten mukaisesti röntgenlaitteiden turvallisuusmääräyksiin, säteilysuojalainsäädännön pääkohtiin sekä säteilyn käytön vaaratekijöihin. Kaksipäiväinen koulutus järjestetään Suomen Turvaprojekteilla Vantaalla.


 

Tutustu myös näihin artikkeleihin:


 New Call-to-action