Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Hyvä työergonomia tehostaa tuotantoa ja parantaa työn tuottavuutta

no-artikkeli-ergonomia-hero

Tuotannon pyörät pyörivät täydellä teholla kun työn tekeminen on mielekästä ja sopivasti kuormittavaa. Työergonomia on kannattava panostus.

Hyvä kello kauas kuuluu – tyytyväiset työntekijät ovat yrityksesi parhaita lähettiläitä. ​​Kun ergonomia on kunnossa, pysyy yrityksesi osaavien tekijöiden valintalistalla tulevaisuudessakin.

Toimiva työergonomia tekee työstä turvallisempaa. Turvallisuus puolestaan vähentää sairauspoissaoloja. Tämä on hyvä uutinen, sillä sairausajan työaikamenetykset tulevat kalliiksi. Lisäksi ergonomia nostaa tuotannon tehokkuutta, koska tehtävät ovat helpompia ja nopeampia suorittaa. Fiksut teknologiavalinnat vapauttavat ihmisiä tekemään niitä kaikkein eniten arvoa tuottavia töitä. 

Työntekijän fyysistä suorituskykyä koettelevat esimerkiksi hankalat työasennot, raskaat nostot, usein toistuvat liikkeet sekä jatkuva tärinä. Näistä kaikista voi aiheutua pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia tai jopa pysyviä vammoja.

 

Sairauspoissaolot ovat kalliita

Työergonomian laiminlyönti johtaa sairauspoissaoloihin. Sairauslomalla jää työ tekemättä eikä tuottavuudesta voi puhua – mutta onneksi turhat poissaolot voi välttää. 

 • Helpota nostoja korkeussäädettävillä lavankäsittelylaitteilla. Niillä saat kuormalavan aina sopivalle korkeudelle. 
 • Sujuvoita materiaalien ja raaka-aineiden keräämistä keruutrukeilla ja pinontavaunuilla. Sopivia välineitä hyödyntäen myös kerätyn materiaalin purku työpisteissä helpottuu. 
 • Kun lavaat pakkaustyöpisteessä tuotteita käsin, nosta kuormalava esim. saksivaunulla ergonomiselle nostokorkeudelle.

Huomaa, että vaatimus hyvästä ergonomiasta on kirjattu työturvallisuuslakiin (358/2002). Se velvoittaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Työterveyslaki puolestaan velvoittaa ottamaan ergonomian huomioon työpisteen suunnittelussa ja käytettävissä työvälineissä. Työvälineet on aina valittava, mitoitettava ja sijoitettava oikein työn luonteen ja työntekijän tarpeet huomioon ottaen. Työ ei saa aiheuttaa työntekijälle terveydellistä haittaa tai vaarallista kuormitusta.

no-artikkeli-ergonomia-2

 

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työ ja työergonomia ovat hyvällä tolalla kun: 

 1. Työ muodostaa mielekkään kokonaisuuden. Siihen kuuluu valmistelua, tekemistä ja arviointia sekä rutiineja, harkintaa ja päätöksentekoa. 
 2. Työntekijä voi ymmärtää oman työnsä tarpeellisuuden työyhteisön kokonaisuudessa.
 3. Työntekijä voi valita erilaisten työtapojen välillä sekä vaikuttaa suoritusten järjestykseen ja työtahtiin. 
 4. Työntekijällä on mahdollisuus käyttää ja kehittää taitojaan ja kykyjään sekä oppia uutta.
 5. Työ ei rasita liikaa eikä liian vähän, jolloin tarpeeton tai liiallinen rasittuminen, väsyminen ja virheet voidaan välttää. Liian toisteinen työ saattaa aiheuttaa fyysisiä vaivoja, kyllästymistä ja ikävystymistä. 
 6. Työssä on mahdollisuus sosiaalisiin ja työn vaatimiin kontakteihin.
 7. Laitteiden ja materiaalinkäsittelyn vaatima voimankäyttö ei ole liiallista.
 8. Laitteiden ohjaaminen on helppoa ja virheiden tekemistä on pyritty estämään tai ne havaitsee helposti ja saa korjattua vaivatta.

 

Kuinka parannat työergonomiaa ja tuotantosi tehokkuutta? 

Kun haluat vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja ja nostamisesta syntyviä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, panosta oikeanlaisiin nostolaitteisiin ja -välineisiin sekä niiden käyttökoulutukseen. Kunnon työvälineet ovat edellytys tehokkaalle työnteolle. 

 1. Kartoita lähtötilanne ja työntekijöiden tarpeet. Keskustele työntekijöiden kanssa heidän kokemuksistaan työn fyysisestä rasittavuudesta – he tuntevat työn ergonomian kaikista parhaiten. Aloita ilmaisella TEHOkartoituksella – se on hyvä tapa aloittaa hanke. 
 2. Suunnittele muutokset. Kun kokonaiskuva tarvittavista muutoksista on selkeä, voit miettiä yhdessä työntekijöiden kanssa kuinka eri työvaiheita voisi parantaa. Työtilat kannattaa aina suunnitella mahdollisimman muuntojoustaviksi.
 3. Valitse oikeat laitteet. Nostolaitteissa valintaan vaikuttavat esimerkiksi käyttökohde ja -ympäristö sekä tarvittava nostokapasiteetti. Machine Toolin ammattilaiset auttavat aina oikean nostolaitteen valinnassa.
 4. Ota teknologia sujuvasti käyttöön. Ammattilaisten kanssa nostolaitteiden asennus ja käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Autamme myös työntekijöiden kouluttamisessa, jotta saat heti laitteista irti mahdollisimman paljon.


Haluatko kuulla lisää ergonomisista ratkaisuista? 

Lataa Machine Toolin ilmainen ergonomiaopas ja tutustu kevyempään tapaan tehdä tuotannon töitä. 

LATAA ERGONOMIAOPAS

 

Muista myös työkierto!

Yksipuolisessa tai fyysisesti kuormittavassa työssä työtehtävien vaihtelu on hyvä tapa välttää ylirasitusta. Yksikään työkiertoon liittyvä työ ei saa olla liian raskas tai vaikea. Jotta kuormitus ei kasaannu, on yhden tehtävän pituus lyhyehkö, esimerkiksi alle tunnin. Jos työ on yksipuolista, vähentää työkierto myös yksitoikkoisuutta ja kyllästymistä.

 

Mitä muuta työergonomiaan kuuluu? 

Vaikka työergonomian ajatellaan usein tarkoittavan vaikkapa istuma-asentoa, kuuluu ergonomian käsitteen alle paljon muutakin. 

Hyvä organisatorinen ergonomia tarkoittaa esimerkiksi toimivaa ja reilua työvuorojen järjestelyä tai esimerkiksi työntekijöiden äänen kuulumista työn kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Kognitiivinen ergonomia puolestaan pureutuu siihen, miten työntekijä pärjää erilaisten laitteiden sekä laitteista ja muista lähteistä pursuavan tietotulvan kanssa. Kun kognitiivinen ergonomia on kunnossa, pystyy työntekijä tekemään työhönsä liittyviä ratkaisuja ilman sen suurempia pinnistelyjä.

Fyysinen ergonomia keskittyy työn vaatimusten ja ihmisen toimintakyvyn yhteen sovittamiseen.

2024-NS-Kuva-Artikkeli-Miksi ostaa

 

Ergonomia on Machine Toolin ominta osaamista – varaa ilmainen TEHOkartoitus!

Varaa TEHOkartoitus