Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Jospa hankkisit nostoteknologiaa palvelusopimuksella?

2024-NS-Kuva-Artikkeli-Miksi ostaa

Suomalainen teollisuus on tottunut tekemään investointejaan ostohankintoina. Kannattaa kuitenkin pohtia millaista lisäarvoa teknologian omistaminen tuo
– vai tuoko se sitä ensinkään?


Teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Jotta tekniikasta saisi kaiken irti, pitäisi kyydissä pysyä mukana. Perinteinen tapa on ollut budjetoida tuotannon tarpeisiin jokin tietty summa ja
sitten katsoa, mitä sillä saataisiin hankittua omistukseen. Viimeistään nyt tästä ajattelusta
on syytä päästää irti. Miksi näin?

Koska: 

 • laitteet sitovat pääomaa
 • hankinnat rasittavat yrityksen tasetta
 • teknologia uudistuu ja asiakkaiden tarpeet mahdollisesti sen mukana

Lisäksi joskus yrityksen kyky investoida voi olla tilapäisesti heikentynyt ja päätöksiä lykätään
myöhäisempään ajankohtaan. Pahimmillaan tämä saattaa johtaa tuotannollisen tehokkuuden alenemiseen – toimintavajeinen kierre on valmis.

 

Investointien toteuttaminen on talousmatematiikkaa

Tuotantohyödykkeitä hankitaan harvemmin statuksen vuoksi. Pikemmin päinvastoin 
– niillä pitää saavuttaa mitattavissa olevaa hyötyä. Investoinnin on tuotettava enemmän
kuin mitä se kustantaa.

Uudella tekniikalla on hintansa. Kun tuotantopäällikölle on annettu 10 000 euron budjetti,
voi olla että tie nousee pystyyn, jos toteutettava investoinnin arvo onkin 12 000 euroa.

Jos kuitenkin 12 000 euron arvoisen laitteen hankkii palvelusopimuksella, tulee hankinnalle kustannusta alkaen:

 • 235 euroa kuussa
 • 11 euroa päivässä
 • 1,50 euroa työtuntia kohden

Nyt pitää kysyä, minkä verran arvoa tunnissa tai päivässä laitehankinnalla voidaan luoda liiketoimintaan? Jos investoinnin tuottama arvo on suurempi kuin palvelun hinta, on palvelusopimuksen hyödyntäminen kannattavaa.

Esimerkkinä elektroninen Indeva Liftronic -kuormankevennin, joka lisää:

 • tuotannon tehokkuutta
 • työturvallisuutta
 • työergonomiaa
 • työviihtyvyyttä

Samalla se vähentää myös sairauspoissaoloja!

 

Käytössäsi aina ajanmukainen teknologia

Koska palvelusopimuksen veloitukset jakautuvat tasaisesti sopimuskaudelle, helpottaa palveluvuokraus myös budjetointia ja kirjanpitoa – kuukausiveloitus on aina tiedossa ja palvelu sisältää yhden kokonaisuuden, eli vain yhden laskun kuussa. Sopimuksen veloitukset ovat vähennyskelpoisia kuluja liiketoiminnassa, kuten sähkö- ja vesilaskukin.

Sopimukseen paketoidaan esimerkiksi:

 • laitteeseen tai laitteisiin sitoutuva pääoma
 • toimitus-, asennus-, koulutus- ja määräaikaistarkastuspalvelut
 • huoltosopimus
 • muita mahdollisia lisäpalveluja

Sopimukseen voi myös lisätä laitteita helposti tarpeen mukaan. Palvelusopimus nopeuttaa ja yksinkertaistaa investointiprosessia. Ja huomattava etu on sekin, että tuotantosi tehokkuus ei kärsi vanhenevasta teknologiasta.

 

Tunnetko tehostamisen mahdollisuudet?

Me Machinetoolilla ollaan erikoistuttu tehostamaan nostamisen ja materiaalinkäsittelyn prosesseja. Varaa aika maksuttomaan ja nopeaan TEHOkartoitukseen – yhdessä voimme löytää keinot tuotantosi tehostamiseen!