Skip to content

Metallinilmaisinporttiin voi nyt liittää kehonlämmön mittaustoiminnon

Ceia_TDU

TDU (Thermal Detection Unit) on metallinilmaisinporttiin asennettava kehonlämmön mittauslaite, jolla voidaan mitata henkilöiden kehonlämpö nopeasti ilman fyysistä kontaktia.

Mikä TDU on?

Sisäkäyttöön tarkoitettu TDU-kehonlämmön mittauslaite muodostuu kalibrointi- ja lämpökamerayksiköistä, jotka ovat nopeasti asennettavissa minkä tahansa Ceia-metallinilmaisinportin yläpalkkiin.

TDU on osa nopeaa ja kustannustehokasta turvatarkastusta, sillä kaikilta tarkastettavilta henkilöiltä voidaan samanaikaisesti tunnistaa sekä uhkaesineet että raja-arvon ylittävä kehonlämpö.

Ceia_lämmönmittausyksikkö

 

Miksi lämpötilamittaus kannattaa tehdä turvatarkastuspisteellä?

Sääolosuhteet voivat merkittävästi vaikuttaa kehon pinnan lämpötilaan, joten mikäli mittaus tehdään välittömästi henkilön astuessa ulkoilmasta sisätiloihin, on suuri riski saada vääriä raja-arvon ylittäviä ja alittavia mittaustuloksia.

Paras mittaustulos saavutetaan kun kehon pinnan lämpötila on vakaa ja vaatetus optimaalinen lämpötilamittaukseen. Nämä ehdot täyttyvät turvatarkastuspisteellä kun henkilö riisuu ulkovaatteet valmistautuessaan kulkemaan metallinilmaisinportista läpi, tällöin esim. paksu ulkovaatetus ei mittauksen aikana nosta kehon pinnan lämpötilaa.

 

Miten TDU toimii?

Lämpökamera mittaa portin läpi kulkevan henkilön kehon lämpötilan ilman suoraa kontaktia 19200 infrapunasensorin avulla. Sensorit on sijoitettu tasaisesti koko läpikulkualueelle ja lämpötilan mittaus tapahtuu aina samassa kohtaa läpikulkua yhdeltä henkilöltä kerrallaan. Mittauskorkeus on 1000 mm (minimi) / 2050 mm (maksimi).

 

Ceia TDU_hälytys2

Mikäli lämpötila on normaali, portin näytöllä näkyy vihreällä “T OK”. Hälytyksen sattuessa näytöllä näkyy punaisella "HI-T". Näytölle saadaan vaihtoehtoisesti näkyviin tarkka, mitattu lämpötila "HI-T"-viestin sijaan.

Mittaustulos voidaan tarvittaessa todentaa joko kulkemalla portin läpi uudelleen tai suorittamalla tarkistusmittaus kalibroidulla, kontaktittomalla lämpömittarilla.

 

Onnistuuko jälkiasennus jo käytössä oleviin metallinilmaisinportteihin?

TDU-optio on valittavissa kaikkiin uusiin Ceia-metallinilmaisinportteihin. Lisäksi TDU on mahdollista asentaa jälkikäteen jo käytössä oleviin Ceia-metallinilmaisimiin tietyin edellytyksin. Valmius tarkistetaan porttikohtaisesti ja myös jälkiasennukset suorittaa laitevalmistaja Ceian kouluttama ja valtuuttama Machine Toolin huoltohenkilöstö.

 

TDU säästää tilaa, aikaa ja kustannuksia

  • Laite asennetaan kiinni metallinilmaisinportin yläosaan, jolloin lisäasennustilaa ei tarvita. Lämpötilan mittaus tapahtuu portista läpikulun aikana eli mittauksen ajaksi ei tarvitse erikseen pysähtyä. Lämpötilan mittaukseen ei tarvita lisähenkilöstöä.

 

Ceian tuotevalikoimaan kuuluu myös kehonlämmön mittaustoiminnolla varustettu 02PN20v3-metallinilmaisinportti. Lue lisää laitteesta >>

 

Lue myös: