Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Martta-cobotti avuksi vadelmien lavaukseen: Case Pakkasmarja Oy

image-3

Pääset näkemään alkuperäiset kuvat ja tekstin uusimmasta Automaatioväylä -lehdestä

 

Martta-cobotti aloitti vadelmien lavauksen

Suonenjokelainen Pakkasmarja automatisoi vuonna 2022 vadelmalinjastonsa lavaustoiminnot Martta-cobotilla. Tekninen johtaja Timo Jalkanen kertoo, että aiemmin työntekijä nosti yhden työvuoron aikana kolme kiloa painavan pahvisen inline -tukkukauppalaatikon kuljettimelta kuormalavalle noin 300 kertaa. Hän siirsi käsin vajaa tuhat kiloa vadelmaa päivässä.

Pulmallista prosessissa oli sen huono ergonomia. Kuljettimen pää on vyötärön korkeudella, mutta lava lattialla. Nostoon vaadittava kiertoliike ei ollut työntekijälle kaikista helpoin.

“Lavaus on yksinkertaista työtä jossa ihmisen työ menee hukkaan”, Jalkanen sanoo.

“Cobotti on mahdollistanut työntekijöiden siirtymisen laadunvalvontaan. Nyt he eivät antaisi cobottia enää pois”, Jalkanen sanoo.

Automaattinen lavaus vapauttaa työntekijät siihen liittyvistä terveysriskeistä, vähentää heidän väsymystään ja parantaa yleistä hyvinvointia. Tämä on hyväksi työntekijöiden terveydelle. Lisäksi he voivat keskittyä suurempaa ammattitaitoa vaativiin tehtäviin, kuten laadunvarmistukseen.

 

Työvoimapulan ratkaiseminen

Työvoimapula uhkaa teollisuusyritysten toimintaa monissa kehittyneissä maissa, myös Suomessa. Teknologiateollisuuden arvion mukaan ala tarvitsee 130.000 uutta osaajaa kymmenessä vuodessa.

Valmistavilla yrityksillä on huutava pula osaavasta työvoimasta. Tilanne on kriittinen erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Heillä on yleensä suurempia kilpailijoitaan vähemmän keinoja työntekijöiden houkuttelemisessa ja heidän sitouttamisessaan.

Tämän lisäksi manuaalisen lavauksen aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinten ongelmat johtavat ajoittain vanhempien työntekijöiden varhaiseen siirtymiseen pois tämäntyyppisestä työstä.

Työterveyslaitoksen asiakkuuspäällikkö Mika Nyberg on ollut mukana kehittämässä suomalaisorganisaatioiden ergonomiaa useiden vuosien aikana. Monessa on kehitetty myös automaatioratkaisuja osana kehittämistä. Hänen kokemuksensa mukaansa kuormittavia työtehtäviä voidaan automatisoida jo pk-yrityksissä.

Automaattinen kuljetinhihna ei ole ainoa mahdollisuus. Robotiikan kehitys on tuonut markkinoille ratkaisuja, joissa tekniikka ei korvaa työntekijää vaan on osa ihmisen työtä. Tämä onnistuu mainiosti myös cobottien avulla.

“Aina ei kannata ajatella, miten joku prosessi voidaan automatisoida täysin vaan mitä työtä helpottavia työvälineitä siinä kannattaa käyttää”.

Jos henkilöstö joutuu säännöllisesti nostamaan esimerkiksi yli 25 kg:n taakkoja, lisää se riskiä heidän terveydelleen, Työterveyslaitos katsoo. Jos toistoja on paljon, voi taakan paino olla selvästi alempikin.

“Arvioimme nostotilanteen rasittavuutta esimerkiksi niin, joutuuko työntekijä olemaan etukumarassa. Onko hänen asentonsa kiertynyt ja saako kappaleesta hyvän otteen. Siirtomatkan tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja asennon hyvä”.

“Erityisen kuormittavia käsin tehtävien nostojen ja siirtojen automatisointia on hyvä harkita, riippumatta painosta”, hän sanoo.

 

Mahdollisuus pk-yrityksille

Lavauksen toistuvan luonteen takia se soveltuu erittäin hyvin automaatioon. Siitä huolimatta automaation käyttöönotto on ollut asteittaista.

Aikaisemmin automatisoitu lavaus on rajoittunut suuriin yrityksiin. Niillä on sekä lattiapinta-alaa että varaa hankkia isoja automaatiojärjestelmiä, mikä oli suosittua modernisoinnin alkuvaiheessa. Näin ei kuitenkaan enää ole.

Lavauksen automatisointi on muodostunut järkeväksi yhä pienemmille yrityksille. Tähän on johtanut esimerkiksi pahvin lisääntynyt käyttö tavaroiden pakkaamisessa ja yhteistyörobottien (cobottien) kyky käsitellä yhä raskaampia hyötykuormia. Yhä useammassa kohteessa kustannus-hyöty-analyysi on kääntynyt automatisoinnin kannalle.

Pk-yritykset voivat olla kilpailukykyisempiä suhteessa suuriin valmistajiin ja tarjota parempia työympäristöjä henkilöstölleen.

Robotiikkaintegraattori Robotiqin toimitusjohtajan Sam Bouchardin mukaan lavauksen manuaalisuus on monilla yrityksillä pullonkaula, joka on estänyt yrityksen kasvun.

"Lavauskapasiteetin lisääminen yhteistoiminnallisen robotin avulla on mahdollistanut näiden yritysten tuotannon kasvattamisen ja työntekijöiden siirtämisen tuotantolinjan alkupäähän”.

"Lisäksi yhteistoiminnallinen robottilavaussolu antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota paremmat työskentelyn olosuhteet."

Teksi: Universal Robots