Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Robotiq Machine Tending Solution

2023-RO-Kuva-MachineTendingSolution

Mikä on MTS 

Machine Tending Solution on Robotiqin (LINKKI) valmistama robotin ja työstökoneen välinen integraatiopaketti.  

Perinteisesti robotin ja työstökoneen välinen integraatio on mielletty haastavaksi, sillä harvassa työstökoneessa on robotille sopivaa rajapintaa valmiina, ja väyläohjatun työstökoneen rajapinnan käyttäminen on monesti loppukäyttäjille haastavaa. Robotiqin Machine Tending Solutionin tarkoitus on selättää kaikki integraatiohaasteet kerralla, sillä sen ansiosta työstökoneen ohjauskaappiin tai kytkentöihin ei tarvitse tehdä muutoksia eikä koneiden väliin ei tarvita sähköistä rajapintaa. Machine Tending Solutionin toiminta perustuu Machine Tending Solutionin omaan ohjainlaitteeseen ja siihen yksinkertaisella liittimellä yhdistettäviin lisäosiin. 

Machine Tending Solution on helposti asennettava ja hyvin skaalautuva, sarja toimii yhtä lailla pystykaraisissa työstökoneissa kuin sorveissakin. Lisäksi Machine Tending Solutionin kanssa toimii kaikki Robotiqin tuotteet, joten robottiin voidaan asentaa joko heti tai vasta myöhemmin erilaisia toimilaitteita ja lisävarusteita, kuten eri alipaine- ja sormitarttujia tai konenäkö. 

Machine Tending Solutionin toimintaperiaate 

Työstökoneen integraation pääsyyt ovat seurata työstökoneen tilatietoa, sekä välittää työstökoneelle käynnistyskäsky. Muut prosessin vaiheet molemmat koneet pystyvät hoitamaan itsenäisesti ilman tarvetta keskinäiselle kommunikaatiolle. 

 

Tilatieto 

Valomajakkaan asennetaan valotunnistimet, joilla voidaan valomajakasta lukea työstökoneen tilatietoa ja lähettää se ohjainlaitteelle. Näin voidaan varmistaa, ettei robotti mene työstökoneeseen sisään, ennen kuin kone on pysähtynyt ja se ettei robotti yritä turhaa vaihtaa kappaleita, mikäli työstökoneessa on virhe päällä. 

Käynnistyskäsky 

Työstökoneen käynnistyskäsky annetaan paineilmatoimilaitteella, joka asennetaan työstökoneen oman käynnistysnapin päälle. Näin robotti voi antaa käynnistyskäskyn, mutta myös operaattorille jää edelleen mahdollisuus ohjata työstökoneen kaikkia toimintoja. 

 

Aihion kiinnitys 

Pystykaraisiin työstökoneisiin tarvitaan automaattikiinnitin. Tähän löytyy ratkaisu esimerkiksi AirViselta  (LINKKI). Sorveissa taas on usein automaattinen pakka jo valmiiksi, ja pakan ohjaus tapahtuu polkimella. Kuten syklin käynnistämiseen, on pakan ohjaukseenkin paineilmatoimilaite, joka myös jättää operaattorille mahdollisuuden käyttää poljinta.  

2023-RO-Kuva-MachineTendingSolution2

Ohjelmointi ja ohjaus 

Machine Tending Solutionin mukana tulee robottiin asennettava ohjelmisto, jonka avulla robotin työkierron ohjelmoiminen onnistuu keneltä tahansa. Ohjelmaan konfiguroidaan työstökoneen ja robotin tarttujien tyypit, jonka jälkeen syntyy valmis ohjelmapohja. Ohjelmapohjassa on valmiit toiminnot esimerkiksi oven avaukselle, aihion asettamiselle, kiinnittimen puhallukselle ja niin edelleen. Ohjeita seuraamalla kuka tahansa voi luoda robotille valmiin ohjelman ilman aikaisempaa automaatio-osaamista. 

2023-RO-kuva-Machinetending-solution

Rajapinnattoman integraation etuja ovat: 

 - Suunnittelun ja käyttöönoton nopeus

  • Kaikki komponentit ovat vakioratkaisuja; joten kaikki on valmiiksi testattua ja dokumentoitua, eikä käyttöönotossa tule yllätyksiä.
 - Ennakoitavuus

  • Koska projektissa ei tarvita raskasta esisuunnittelu tai käyttöönotto vaihetta, voidaan projektin aikataulu ja budjetti ennakoida hyvin tarkasti. 
  - Liikuteltavuus

  • Cobottien yksi suurimmista eduista on liikuteltavuus, joka kärsii pahasti, mikäli vain yhdessä työstökoneessa on robotille sopiva rajapinta. Toisaalta kun varsinaista rajapintaa ei ole, ja Machine Tending Solutionin osat ovat nopeasti siirrettävissä, voi robotin siirtää tarvittaessa vaikkapa sorvilta jyrsimelle nopeastikin.