Skip to content
Suomalainen perheyritys vuodesta 1951

Rokka-hanke tuo robotiikan osaamista Pohjois-Pohjanmaalle

Yhteistyörobottien käyttö tuotannon eri vaiheissa tehostaa tuotantoa, laskee tuotantokustannuksia sekä parantaa yritysten kilpailukykyä. Cobottien käyttöönottoa ja niiden täyttä hyödyntämistä hidastaa kuitenkin tarvittavan osaamisen puute yrityksissä. Kone- ja automaatiotekniikka kaipaa lisää robotiikan osaajia.

Oulun ammattikorkeakoulun käynnistämä Rokka-hanke tuo pk-yrityksille niiden kovasti tarvitsemaa yhteistyörobotiikan osaamista. Koulutus on korkeatasoinen ja käytännönläheinen, sillä koulutuksessa käytetään yhteistyörobotteja aidoissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa saatu osaaminen saadaan nopeasti yritysten käyttöön.

 

Hankkeen tavoitteet

Rokka-hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten yhteistyörobotiikan osaamista, jotta automatisoitavat kohteet tunnistettaisiin ja kynnys cobottien käyttöönottoon madaltuisi.  Hanke sisältää koulutusta, perehdytystä ja käytännön harjoituksia yritysten työntekijöille sekä opetus- ja tutkimushenkilöstölle.

Yhtenä tavoitteena on myös luoda yhteistyöverkosto, joka toisi kansainvälistä osaamista yrityksiin ja korkeakouluihin. Tämä nostaisi Pohjois-Pohjanmaan robotiikkaosaamisen kansainväliselle tasolle. Hankkeella parannetaan myös yrityksissä työskentelevien ei-suomenkielisten työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua cobotiikan opetukseen Suomessa.

Rokka-hanke

Koulutuksessa hyödynnetään Oamkin konepajaympäristöön rakennettua laitteistoa. Laitteistosta kuuluu mm. kuvassa näkyvä robottisolu, jossa yhteistyörobotti panostaa CNC-sorvia. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan yhteistyörobottien käyttöä oikeissa teollisuusympäristöissä.

 

Hyöty osallistuvalle yritykselle

Osallistuvan yrityksen eri kohteet kartoitetaan, jotta tunnistetaan automaatioon parhaiten soveltuvat kohteet. Kurssien jälkeen yritysosallistujalla on automatisointikohde dokumentoituna sekä automatisointi-idea testattuna, jotka voi viedä eteenpäin yhteistyörobottien jälleenmyyjän kanssa.

Rokka-hankkeeseen osallistuminen tuottaa de minimis -tukea jokaista koulutukseen osallistuvaa työntekijää kohden. Koulutukseen voi osallistua myös opetus- ja tutkimushenkilöitä, jolloin ei tuoteta de minimis -tukea.

 

Kurssien sisältö

Peruskurssin hinta on 967 € / osallistuja (toteutetaan de minimis -tuella, jos kyseessä ei ole opetus- tai tutkimusyritys). 

Tähän sisältyy yrityksen automatisointikohteiden kartoitus ja yhteistyörobotin käyttöön tutustuminen, kesto 2 - 3 tuntia.  Asiakkaalle jää potentiaalisista kohteista dokumentti sekä niiden toteutusjärjestys.

Peruskurssiin kuuluu myös Moodle-itseopiskelutyötilan hyödyntämismahdollisuus sekä cobotin käytön lisäharjoittelu.

Jatkokurssin hinta on 434 € / osallistuja (toteutetaan de minimis -tuella, jos kyseessä ei opetus- tai tutkimusyritys).

Jatkokurssilla toteutetaan simulointimalli aidosta kohteesta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tehtävänä on toimittaa solun mitat.

Lisäksi asiakkaan sovelluksesta toteutetaan mock-up-malli Oamkin robotiikkalaboratorioon. Tähän asiakas tekee solun ohjelmoinnin itse, jotta osaaminen kehittyy.

 

Kurssin rakenne

Rokka-hanke tuottaa digitaalista opetusmateriaalia cobottien hyödyntämistä varten. Yritysten henkilöstölle sekä opetus- ja tutkimushenkilöstölle se tarjoaa koulutusta, perehdytystä ja käytännön harjoituksia. Yritysten koulutuksissa otetaan huomioon yritysten erilaiset tuotannon toiminnot niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. 

Katso kurssin tarkempi rakenne ja laitevaatimukset Oamkin sivuilta.

Rokka_kurssikaavio_kuva_logo

Kuva: Oamk

Rokka-hankkeen peruskurssille ilmoittautuminen käynnissä. Hae mukaan kursseille täältä >>